inscripcions

El termini d'inscripcions per interner ja ha acabat, si us voleu inscriure ho podreu fer fins a 5 minuts abans de començar la caminada al casal d'avis de la masia de Can Carrancà.
Termini d’inscripció per internet fins el 4 de novembre o l’arribar als 350 inscrits. A partir d’aquesta data les inscripcions nomes es podràn fer el dia abans a l'escola ofeonica abans de la projecció, o el mateix dia de la caminada fins a 5 minuts abans de començar. La inscripció es gratuïta per a tos els participants.  Les inscripcions es formalitzaran de la forma següent: S'ha de complimentar el següent formulari i enviar-lo per qualsevol dubte podeu escriure a aemartorelles@gmail.com.
Els inscrits menors d’edat s’adjuntarà una autorització dels pares/tutors.  L’organització retornarà un correu confirmant l’ inscripció. Tots els participants tenen l’obligació de: Tenir l’estat físic i els coneixements teòrics/pràctics necessaris per a
la realització de la caminada. Tenir l’equip i material adient per a la realització de
la cursa. Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització de la cursa. Assistir i comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat Els participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control de pas més proper al lloc de la retirada.
L’organització no es fa responsable dels danys o qualsevol altre perjudici que la 
participació de la caminada pugui ocasionar als inscrits. S'autoritza a l'organització a fer us de les imatges preses de la caminada podent-les publicar al blog i altres mitjans de comunicació.